Przedszkole Frajda

Radość dzieci jest dla nas najlepszą nagrodą

Cennik

Wpisowe

Wpisowe do przedszkola wynosi 1000zł. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola w dniu podpisania umowy.

Czesne

Czesne wynosi 1400 zł. Czesne opłacane jest z góry przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.

W ramach czesnego zapewniamy:

 1. Realizację podstawy programowej:
  • mowa i myślenie,
  • glottodydaktyka,
  • dziecięca matematyka,
  • edukacja przyrodnicza,
  • pedagogika zabawy,
  • zajęcia plastyczno-techniczne (2x w tygodniu)
  • gimnastyka, ruch (2x w tygodniu)
  • profilaktyka logopedyczna
 2. Jęz. angielski (codziennie we wszystkich grupach wiekowych)
 3. Rytmika (2x w tygodniu)
 4. Warsztaty "Wychowanie do wartości" (1x w miesiącu)
 5. Klub kulinarny (1x w miesiącu)
 6. "Podróże przedszkolaka dookoła świata" (2x w semestrze)
 7. Edukacyjne warsztaty przyrodnicze (2x w semestrze)
 8. Diagnoza logopedyczna
 9. Opieka psychologa
 10. Organizacja urodzin w przedszkolu
 11. Atrakcje (teatrzyki, koncerty muzyczne, ciekawi goście w przedszkolu, imprezy okolicznościowe).
 12. 4 nielimitowane posiłki

Umowa
Szczegółowe warunki współpracy rodziców z przedszkolem "FRAJDA" precyzuje umowa o świadczeniu usług na dany rok szkolny.
 

FORMULARZ REJESTRACJI WSTĘPNEJ DO PRZEDSZKOLA
 

Created by SkyGroup.pl
wersja mobilna