Przedszkole Frajda

Radość dzieci jest dla nas najlepszą nagrodą

Zajęcia dodatkowe

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Akademia Języków Obcych Futurus to nowoczesna szkoła językowa, która specjalizuje się w nauczaniu języków obcych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu najmłodszych języka obcego. Metoda, którą stosuje, to „ zanurzenie się w języku” . Dziecko uczy się obcego języka w codziennych sytuacjach, gdy lektorzy zwracają się do niego po  hiszpańsku. Poznaje język głównie poprzez zabawę, językowe gry ruchowe, muzykę, uczenie się piosenek, wierszyków, rymowanek i wyrażeń często używanych w przedszkolu.

Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o własne materiały dydaktyczne, a także  o  książki Cuenta y canta una historia oraz podręcznik  Vale wydawnictwa Eli. Tygrysek Toni wprowadza dzieci we wspaniały świat języka hiszpańskiego, zapewniając wszystkim małym słuchaczom  wspaniałą zabawę .

W trakcie zajęć wykorzystywane są także płyty CD z tradycyjnymi hiszpańskimi  piosenkami dla dzieci.

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

SZACHY

Zajęcia stwarzają nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy

i fantazji, kształcą wyobraźnię przestrzenną, pamięć, uwagę i logiczne myślenie. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa, nie tylko we wszystkich zawodach sportowych, ale i w życiu. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność, odwagę i poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą prostej prawdy, że własne zdanie i ocena nie zawsze są słuszne i prawdziwe. Uczą, więc myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika.

Szachy wdrażają stosowanie w życiu zasady "fair play".

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

CERAMIKA

Ceramika to dla dziecka bardzo twórcze doświadczenie, rozwój i zabawa, ale także doskonałe zajęcie terapeutyczne i relaksacyjne. To kontakt z ciekawym materiałem, odkrywanie jego możliwości, doświadczenie zmysłowe. Ręce "mówią nam", czy glina ma odpowiednią konsystencję, "podpowiadają" nam, jak ją uformować. Praca z gliną skupia, uspokaja, rozwija kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Uczy koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności, planowania, współpracy. Pomaga rozwijać świadomość dziecięcych możliwości i wzmocnić poczucie własnej wartości. Dzieci dowiadują się, że mogą i potrafią - czasem uczą się akceptować porażkę.

Ceramika, którą będziemy robić na naszych zajęciach, polega na lepieniu z gliny ceramicznej, która później będzie wypalana. Wszystkie prace podlegają szkliwieniu i powtórnemu wypalaniu. Po tych procesach prace są gotowe.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTYWY


          Dobra, poprawna postawa ciała ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka. Celem zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy jest poprawa sprawności i wydolności fizycznej dziecka oraz monitoring korekcji wad postawy ciała. Zajęcia wpływają na podniesienie sprawności fizycznej dzieci i koordynacji ruchowej.

Zajęcia te mają na celu ogólny rozwój dzieci, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Zajęcia z gimnastyki zawsze dopasowane
są do fizycznych możliwości dzieci oraz podporządkowane właściwościom rozwijającego się organizmu.
          Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają bądź korygują wady postawy, jednocześnie modelują poprawną sylwetkę, wzmacniają mięśnie, poprawiają równowagę, koordynację, refleks, a także uczą koncentracji i pracy w grupie.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

TANIEC

Głównym celem jest zapoznanie najmłodszych z rytmem muzycznym, podstawowymi krokami tanecznymi, a także rozwój motoryczny i artystyczny dzieci. W programie zajęć m.in. podstawy tańca klasycznego, nauka polskich tańców ludowych, ruchu scenicznego, a także próby realizacji krótkich układów tanecznych.

Zajęcia mają na celu świetną zabawę, a ponadto wspomagają rozwój fizyczny i ruchowy Twojego dziecka. Dzieci uczą się również słuchać prowadzącego i współpracować z innymi osobami w grupie.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

BALET

Efektem końcowym jest tworzenie małych etiud (form) baletowych w oparciu o znane widowiska.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

LEGOROBOTYKA

Za­ję­cia trwa­ją­ 45 minut.

Zajęcia z robotyki to fascynujące warsztaty będące połączeniem budowania robotów, elementów informatyki i świetnej, kreatywnej zabawy! Pozwalają zamienić naturalną ciekawość świata dzieci w pasję tworzenia. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą, hobby i niebanalną, nieszablonową formą spędzania wolnego czasu. Dzieci, wykorzystując najnowocześniejsze materiały dydaktyczne Lego Education WeDo, projektują, budują i ożywiają roboty, odkrywają fascynujący świat techniki, mechaniki i robotyki. Podczas zajęć mogą zrealizować swoje pomysły konstruktorskie oraz używając nieograniczonej wyobraźni tworzyć niesamowite projekty. Dzięki zajęciom dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, uczą się zasad funkcjonowania urządzeń pracując zgodnie z obrazkową instrukcją,co rozwija ich logiczne, przyczynowo- skutkowe myślenie, kreatywność oraz wyobraźnię przestrzenną. Zabawa konstrukcyjna z użyciem klocków lego rozwija umiejętności manualne oraz uczy planowania swojej pracy. Pond to, dzieci pracując w zespołach uczą się prawidłowych relacji partnerskich, co wzmaga ich zdolności komunikacyjne oraz umiejętność podejmowania kompromisów. Zajęcia robotyki zachwycą każde aktywne dziecko pełne pomysłów i pasji twórczej! Uczestnicy warsztatów budują roboty pod czujnym okiem instruktora służącego pomocą i organizującego pracę dzieci.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

LOGOPEDIA

Praca nad nieprawidłowościami artykułowania dźwięków mowy pod okiem doświadczonego specjalisty. Diagnoza logopedyczna dzieci i udostępnienie wyników badań zainteresowanym.
Zajęcia zakładają objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
i prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolu przez wykwalifikowanego logopedę, udzielanie porad i wskazówek, prowadzenie zeszytów logopedycznych.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

 

SENSORKI- zajęcia sensoryczne

Integracja układu narządów zmysłów stanowi podstawę prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów życiowych każdego człowieka. Bardzo skomplikowane procesy jak np. planowanie i koordynacja ruchów, percepcja słuchowa i wzrokowa, czytanie, pisanie oraz mowa, zależą od procesów integracyjnych zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, by te przebiegały w sposób prawidłowy i harmonijny. Podczas ruchu człowiek gromadzi informacje płynące zarówno z całego organizmu jak i z otoczenia. Jest to możliwe dzięki obecności receptorów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Doświadczenia sensoryczne odbierane przez dziecko wpływają na uaktywnienie sieci nerwowych i rozbudowują ich strukturę. Im więcej doświadczeń zmysłowych zgromadzi dziecko, tym lepiej je pozna, zdobędzie większą swobodę w operowaniu poszczególnymi doznaniami i tym bardziej złożone obrazy będzie mogło odbierać w późniejszym życiu. "Sensorki" nie są terapią integracji sensorycznej, są to zajęcia dla wszystkich dzieci stymulujące systemy zmysłowe i dające uczestnikom możliwość "doświadczania świata" oraz poznawania własnego ciała i odczuwania. Stanowią bardzo atrakcyjną formę zabawy, ponieważ podczas zajęć wykorzystywane są materiały i zabawki uwielbiane przez dzieci- kłujące przybory równoważne, pudła, w których znajdują się np. piasek, kamyki czy mąka, kształty figur o różnych fakturach, piłki dźwiękowe i świetlne. Sensorki to dla dzieci wspaniała zabawa, która ma ogromny wpływ na ich rozwój i pomaga zapobiegać deficytom sensorycznym, które w obecnych czasach są niestety jedną z najczęstszych dolegliwości dotykających dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta.

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

MULTISPORT

         Program zajęć zawiera zróżnicowaną listę dyscyplin sportowych. Np. piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, mini golf, bule, sztuki walki, elementy wybranych dyscyplin lekkoatletycznych. 

Przez np. 4 kolejne spotkania (miesiąc kalendarzowy) ćwiczymy z dziećmi, pokazując im najbardziej charakterystyczne elementy dla danej dyscypliny. Całość wieńczy olimpiada sportowa, organizowana pod koniec roku szkolnego.

Zajęcia bardzo ciekawe i cieszące się coraz większą popularnością, gdyż z jednej strony świetnie wypełniają potrzebę ćwiczeń ogólnorozwojowych i jak najbardziej urozmaiconych, a z drugiej dają szansę poznania i spróbowania jak największej liczby różnych rodzajów sportu.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

 

PLASTYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM

W zajęciach plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki i materiały, które wyrabiają zdolności manualne i estetyczne dziecka. Zajęcia te stymulują oraz wzbogacają rozwój wyobraźni, wyrabiają pomysłowość oraz uczą spostrzegania i myślenia. Podczas zajęć, dzieci mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi: malowanie akwarelą, farbą plakatową, temperą oraz tuszem na papierze, płótnie lub szkle, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, zastosowanie techniki kolażu, modelowanie z wykorzystaniem: plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej itp.

Dodatkowym atutem tych zajęć jest to, że prowadzone są w języku angielskim, przedszkolaki będą miały zatem okazję doskonalić swoje umiejętności językowe.

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

JOGA

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

Created by SkyGroup.pl
wersja mobilna