Przedszkole Frajda

Radość dzieci jest dla nas najlepszą nagrodą

Założenia programowe

Program przedszkola FRAJDA uwzględnia harmonijny rozwój osobowości naszych wychowanków: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Celem przedszkola jest wychowanie ludzi śmiałych, przedsiębiorczych, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu.

FRAJDA  pracuje w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego "Przedszkolne zabawianki - jak po sznurku" Wydawnictwa DIDASKO  zgodnego z podstawą programową MEN.

Program zawiera poziomy o wzrastającym stopniu trudności, nauczyciel ma w związku z tym możliwość dostosowania treści do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi. 
Ponadto w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:
 

Glottodydaktyka

Dba o właściwe wyćwiczenie etapów przygotowujących dzieci do czytania i pisania. Dzieci tak przygotowane nie będą miały trudności dyslektycznych. Metoda opracowana została  przez prof. Bronisława Rocławskiego, przynosząca znakomite efekty. Naukę mogą zaczynać już dzieci 
3-letnie. Wszystkie dzieci uczące się tą metodą osiągają bardzo dobre rezultaty w poznawaniu liter, płynnym czytaniu i pisaniu.
 

Metody twórcze w wychowaniu fizycznym

"Dziecięca matematyka"

Metoda wspomagania rozwoju umysłowego i umiejętności matematycznych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 

Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horne.

Preferujemy pedagogikę zabawy - Klanza, dramę, a także całą gamę zabaw relaksacyjnych.

Stała współpraca z dyrektorem do spraw dydaktycznych, logopedą i psychologiem, pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.

Każde dziecko w przedszkolu FRAJDA ma możliwość uczenia się w odpowiednim dla niego tempie. Dzięki temu będzie mogło odnosić sukcesy w szkole, z przyjemnością czytać i pisać, liczyć, jak również odkrywać świat i nabywać nowych umiejętności.

 

Zapraszamy na osobistą prezentację przedszkola. Tel. 664 700 055

Created by SkyGroup.pl
wersja mobilna