Toddlers adaptation

Zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci wraz z rodzicami odbywają się w miesiącu sierpniu.

Adaptacja to przystosowanie się dziecka do nowego środowiska jakim jest przedszkole, do nowych sytuacji i warunków. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż jest to pierwsze doświadczenie społeczne dziecka i wielka zmiana w jego życiu. Następuje zmiana otoczenia, osób, rytmu dnia. Niektóre dzieci są zaciekawione nową sytuacją, a inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać same, bez rodziców. Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

Dzieci różnią się między sobą poziomem zdolności przystosowawczych. Niektóre adaptują się łatwo, ale są też dzieci, które mają z tym duże trudności.
Aby uniknąć dramatów małych i dużych - czyli dramatów rodziców i dzieci proponujemy okres adaptacyjny, podczas którego dzieci i rodzice stopniowo przyzwyczajają się do nowej sytuacji. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczycielkę, która obejmuje wychowawstwo w grupie.