Day plan in kindergarten

 

Godziny Aktywności
7.00 - 9.00 Zabawy integracyjne w łączonych grupach
9.00 - 9.30 Śniadanie
9.30 - 11.30 J. angielski, Rytmika, Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy, Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu (edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczno - techniczna, manualna, muzyczna, zabawy wyciszające i rozluźniające, zajęcia doświadczalne, zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka oraz jego twórczości)
11.30 - 12.30 Wyjście do ogrodu
12.30 - 13.30 Obiad, mycie zębów
13.30 - 15.00 Odpoczynek poobiedni (słuchanie czytanych przez nauczycielki bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające)
15.00 - 15.30 I podwieczorek
15.30 - 17.00 Zajęcia dodatkowe
17.00 - 17.30 II podwieczorek
17.30 - 18.00 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań


Po godzinie 18.00 możliwy jest pobyt dziecka tylko po uprzednim powiadomieniu i jest  on dodatkowo płatny.