Plan Dnia w przedszkolu

Plan dnia w Przedszkolu

 

Godziny   Aktywności
7.00 - 9.00   Zabawy integracyjne w łączonych grupach
9.00 - 9.30   Śniadanie
9.30 - 11.30   J. angielski, Rytmika, Zajęcia sportowe w języku angielskim, Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu (edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczno - techniczna, manualna, muzyczna, zabawy wyciszające i rozluźniające, zajęcia doświadczalne, zajęcia wspierające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka oraz jego twórczości), muzykoterapia
11.30 - 12.30   Wyjście do ogrodu
12.30 - 13.30   Obiad, mycie zębów
13.30 - 15.00   Odpoczynek poobiedni (słuchanie czytanych przez nauczycielki bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające),

2 x w tygodniu Small Talks, Games and Plays, 1 x w tygodniu Afternoon Tea Club

15.00 - 15.30   I podwieczorek
15.30 - 17.00   Zajęcia dodatkowe
17.00 - 17.30   II podwieczorek
17.30 - 18.00   Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań


Po godzinie 18.00 możliwy jest pobyt dziecka tylko po uprzednim powiadomieniu i jest  on dodatkowo płatny.