Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

PLAYING THE PIANO

Nauka gry na pianinie dla chętnych dzieci, wykazujących zainteresowanie muzyką.

SZACHY

Szachy to najpopularniejsza gra na świecie, która w każdym kraju ma swoich pasjonatów. Od setek lat rozpala umysły ludzi niezależnie od ich wieku, pochodzenia czy wyznawanej religii. Szachy niesamowicie rozwijają i kształtują wyobraźnię. Szkoła Szachowa „Chess For Kids” stworzyła program, który został opracowany bazując na wieloletniej pracy z dziećmi, doświadczeniu oraz podejściu merytoryczno – dydaktycznym. To niepowtarzalny program, dzięki któremu dziecko pochłania wiedzę w szybkim tempie uczestnicząc w różnych zabawach i grach logicznych. Program jest realizowany w sposób jaki dzieci lubią najbardziej, czyli poprzez przeniesienie się do świata bajek, magii, ogromnych twierdz zamkowych, w których panują królowie przeciwnych nacji, a wszystko to przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze. Rozpoczęcie nauki gry w szachy wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka:

Zajęcia prowadzone są  nowatorską metodą z której dzieci czerpią maksimum wiedzy i rozwijają swoje umiejętności gry. Zalety „królewskiej gry” zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Edukacji, które coraz prężniej realizuje program „szachy w szkole” i deklaruje zajęcia szachowe jako przedmiot obowiązkowy.

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

LEGOROBOTYKA

Za­ję­cia trwa­ją­ 45 minut.

Zajęcia z robotyki to fascynujące warsztaty będące połączeniem budowania robotów, elementów informatyki i świetnej, kreatywnej zabawy! Pozwalają zamienić naturalną ciekawość świata dzieci w pasję tworzenia. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą, hobby i niebanalną, nieszablonową formą spędzania wolnego czasu.

Dzieci, wykorzystując najnowocześniejsze materiały dydaktyczne Lego Education WeDo, projektują, budują i ożywiają roboty, odkrywają fascynujący świat techniki, mechaniki i robotyki. Podczas zajęć mogą zrealizować swoje pomysły konstruktorskie oraz używając nieograniczonej wyobraźni tworzyć niesamowite projekty.

Dzięki zajęciom dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, uczą się zasad funkcjonowania urządzeń pracując zgodnie z obrazkową instrukcją,co rozwija ich logiczne, przyczynowo- skutkowe myślenie, kreatywność oraz wyobraźnię przestrzenną.

Zabawa konstrukcyjna z użyciem klocków lego rozwija umiejętności manualne oraz uczy planowania swojej pracy. Pond to, dzieci pracując w zespołach uczą się prawidłowych relacji partnerskich, co wzmaga ich zdolności komunikacyjne oraz umiejętność podejmowania kompromisów.

Zajęcia robotyki zachwycą każde aktywne dziecko pełne pomysłów i pasji twórczej! Uczestnicy warsztatów budują roboty pod czujnym okiem instruktora służącego pomocą i organizującego pracę dzieci.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

LOGOPEDIA

Praca nad nieprawidłowościami artykułowania dźwięków mowy pod okiem doświadczonego specjalisty. Diagnoza logopedyczna dzieci i udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

Zajęcia zakładają objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
i prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolu przez wykwalifikowanego logopedę, udzielanie porad i wskazówek, prowadzenie zeszytów logopedycznych.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

 

TWÓRCZE NIESFORAKI 

Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające integrację sensoryczną - od otwartego umysłu do siedmiu zmysłów.

W ramach zajęć: rozwój emocjonalny i społeczny, trening twórczości, usprawnianie percepcji, praca nad dużą i małą motoryką, integracja sensoryczna, rozwój myślenia przyczynowo - skutkowego, wzbogacanie wiedzy o własnym ciele i jego możliwościach, stymulowanie ogólnego rozwoju

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 4 lat.

JUDO

„Od zabawy do sportu”- taka zasada przyświeca zajęciom funny judo na których dzieci nie mają czasu się nudzić. Zajęcia te zapewniają odpowiednią ilość ruchu dzieciom bardzo żywym, a także usprawniają dzieci słabsze fizycznie. Ćwiczenia bazują na podstawowych elementach z zakresu judo, gimnastyki oraz grach i zabawach ruchowych. Szczególnie istotna dla dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka prawidłowego upadania w różnych płaszczyznach. Dziecko odruchowo wykorzystuje tą umiejętność w życiu codziennym np. podczas upadku z roweru, na rolkach czy hulajnodze, chroniąc się tym samym przed groźnymi urazami głowy czy kończyn. Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała a zręczność są czynnikami decydującymi w działaniu. Jest dla dzieci właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do życia. Pozwala młodym nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości, ale także osiągnąć skuteczność w działaniu, rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację i wytrwałość. Jego wpływ wychowawczy jest niezaprzeczalny. Korzyści płynące z zajęć Funny Judo:

•Trening zapewnia równomierny rozwój postawy ciała dziecka. Duża ilość zabaw z czołganiem, pełzaniem i czworakowaniem wpływa na wzmocnienie wszystkich mięśni szkieletowych, które są odpowiedzialne za prawidłową sylwetkę.

•Zajęcia nakierowane są na rozwój wszystkich cech motorycznych takich jak zwinność, szybkość, siła i równowaga.

•W czasie treningów dzieci uczą się bezpiecznego upadania, co jest bardzo przydatne w życiu codziennym.

•Zajęcia pozwalają dzieciom wyładować energię poprzez sport w bezpiecznych warunkach.

Dzieci poznają podstawy techniki judo

•Sport ten ma duże walory wychowawcze-kształtuje pozytywne cechy charakteru takie jak odwaga, opanowanie, wytrwałość i wiara we własne możliwości, a także umiejętność zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z porażką. Program zajęć obejmuje:1.tradycyjne japońskie przywitanie

2.rozgrzewka

3.ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające

4.ćwiczenia stymulujące czucie własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni 5.ćwiczenia gimnastyczne i równoważne

6.gry i zabawy ruchowe

7.tory przeszkód, elementy ćwiczeń sensorycznych

8.nauka sztuki bezpiecznego padania

9.nauka i trening podstawowych technik judo (w bezpiecznych pozycjach niskich!)

10.ćwiczenia rozciągające i rozluźniające

11.tradycyjne japońskie pożegnanie

Program Funny Judo dla dzieci przedszkolnych jest to tzw. „wychowanie przez sport” i polega na położeniu nacisku na bezpieczeństwo, kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz prawidłowej sprawności fizycznej. Serdecznie zapraszamy  na zajęcia chłopców oraz dziewczynki!

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

BALET

Lekcje baletu obejmują m.in :

Efektem końcowym jest tworzenie małych etiud (form) baletowych w oparciu o znane widowiska 

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

CERAMIKA

Ceramika to dla dziecka bardzo twórcze doświadczenie, rozwój i zabawa, ale także doskonałe zajęcie terapeutyczne i relaksacyjne. To kontakt z ciekawym materiałem, odkrywanie jego możliwości, doświadczenie zmysłowe. Ręce "mówią nam", czy glina ma odpowiednią konsystencję, "podpowiadają" nam, jak ją uformować. Praca z gliną skupia, uspokaja, rozwija kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Uczy koncentracji, cierpliwości, odpowiedzialności, planowania, współpracy. Pomaga rozwijać świadomość dziecięcych możliwości i wzmocnić poczucie własnej wartości. Dzieci dowiadują się, że mogą i potrafią - czasem uczą się akceptować porażkę.

Ceramika, którą będziemy robić na naszych zajęciach, polega na lepieniu z gliny ceramicznej, która później będzie wypalana. Wszystkie prace podlegają szkliwieniu i powtórnemu wypalaniu. Po tych procesach prace są gotowe.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

MATEMA

Innowacyjny program zajęć MATEMA pozwala dzieciom poznawać nowe zagadnienia matematyczne w przyjaznej dla nich formie gier i zabaw. Setki autorskich scenariuszy zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, w oparciu o własne pomoce dydaktyczne sprawiają, że 87% absolwentów przedszkoli dodaje w zakresie 100. Małe grupy dobrane ze względu na umiejętności (nie wiek) dają możliwość indywidualnej pracy z każdym dzieckiem na optymalnym poziomie.

Opis zajęć:

- Zajęcia odbywają się w małych grupach, maksymalnie 6-cio osobowych,

- Ewaluacje przeprowadzane 3 razy w ciągu roku, sprawdzające postępy dziecka wraz z końcoworoczną oceną opisową,

- Grupy podzielone są na podstawie ewaluacji, dzięki czemu dzieci pracują na poziomie, który odpowiada ich faktycznym potrzebom,

- Zajęcia prowadzone są autorską metodą N. Cywińskiego,więcej na: https://youtu.be/WQnZPzhkCqs

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

PIŁKA NOŻNA

Zajęcia mają na celu kształtowanie całego ciała, zmysł równowagi, koordynację ruchów i precyzję. Uczą wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtują poczucie współodpowiedzialności, umiejętność przegrywania i doskonalenia się, pokonywania własnej słabości i wiary w siebie, a także podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Mimo rywalizacji, są to zajęcia pełne dobrej zabawy :)

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.