Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

PLAYING THE PIANO

Nauka gry na pianinie dla chętnych dzieci, wykazujących zainteresowanie muzyką.

JĘZYK HISZPAŃSKI

Akademia Języków Obcych Futurus to nowoczesna szkoła językowa, która specjalizuje się w nauczaniu języków obcych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu najmłodszych języka obcego. Metoda, którą stosuje, to „ zanurzenie się w języku”. Dziecko uczy się obcego języka w codziennych sytuacjach, gdy lektorzy zwracają się do niego po  hiszpańsku. Poznaje język głównie poprzez zabawę, językowe gry ruchowe, muzykę, uczenie się piosenek, wierszyków, rymowanek i wyrażeń często używanych w przedszkolu.

Zajęcia prowadzone są głównie w oparciu o własne materiały dydaktyczne, a także o książki Cuenta y canta una historia oraz podręcznik  Vale wydawnictwa Eli. Tygrysek Toni wprowadza dzieci we wspaniały świat języka hiszpańskiego, zapewniając wszystkim małym słuchaczom wspaniałą zabawę.

W trakcie zajęć wykorzystywane są także płyty CD z tradycyjnymi hiszpańskimi  piosenkami dla dzieci.

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

SZACHY

Szachy to najpopularniejsza gra na świecie, która w każdym kraju ma swoich pasjonatów. Od setek lat rozpala umysły ludzi niezależnie od ich wieku, pochodzenia czy wyznawanej religii. Szachy niesamowicie rozwijają i kształtują wyobraźnię. Szkoła Szachowa „Chess For Kids” stworzyła program, który został opracowany bazując na wieloletniej pracy z dziećmi, doświadczeniu oraz podejściu merytoryczno – dydaktycznym. To niepowtarzalny program, dzięki któremu dziecko pochłania wiedzę w szybkim tempie uczestnicząc w różnych zabawach i grach logicznych. Program jest realizowany w sposób jaki dzieci lubią najbardziej, czyli poprzez przeniesienie się do świata bajek, magii, ogromnych twierdz zamkowych, w których panują królowie przeciwnych nacji, a wszystko to przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze. Rozpoczęcie nauki gry w szachy wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka:

Zajęcia prowadzone są  nowatorską metodą z której dzieci czerpią maksimum wiedzy i rozwijają swoje umiejętności gry. Zalety „królewskiej gry” zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Edukacji, które coraz prężniej realizuje program „szachy w szkole” i deklaruje zajęcia szachowe jako przedmiot obowiązkowy.

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

LEGOROBOTYKA

Za­ję­cia trwa­ją­ 45 minut.

Zajęcia z robotyki to fascynujące warsztaty będące połączeniem budowania robotów, elementów informatyki i świetnej, kreatywnej zabawy! Pozwalają zamienić naturalną ciekawość świata dzieci w pasję tworzenia. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą, hobby i niebanalną, nieszablonową formą spędzania wolnego czasu.

Dzieci, wykorzystując najnowocześniejsze materiały dydaktyczne Lego Education WeDo, projektują, budują i ożywiają roboty, odkrywają fascynujący świat techniki, mechaniki i robotyki. Podczas zajęć mogą zrealizować swoje pomysły konstruktorskie oraz używając nieograniczonej wyobraźni tworzyć niesamowite projekty.

Dzięki zajęciom dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, uczą się zasad funkcjonowania urządzeń pracując zgodnie z obrazkową instrukcją,co rozwija ich logiczne, przyczynowo- skutkowe myślenie, kreatywność oraz wyobraźnię przestrzenną.

Zabawa konstrukcyjna z użyciem klocków lego rozwija umiejętności manualne oraz uczy planowania swojej pracy. Pond to, dzieci pracując w zespołach uczą się prawidłowych relacji partnerskich, co wzmaga ich zdolności komunikacyjne oraz umiejętność podejmowania kompromisów.

Zajęcia robotyki zachwycą każde aktywne dziecko pełne pomysłów i pasji twórczej! Uczestnicy warsztatów budują roboty pod czujnym okiem instruktora służącego pomocą i organizującego pracę dzieci.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

LOGOPEDIA

Praca nad nieprawidłowościami artykułowania dźwięków mowy pod okiem doświadczonego specjalisty. Diagnoza logopedyczna dzieci i udostępnienie wyników badań zainteresowanym.

Zajęcia zakładają objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
i prowadzenie zajęć logopedycznych w przedszkolu przez wykwalifikowanego logopedę, udzielanie porad i wskazówek, prowadzenie zeszytów logopedycznych.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

 

SENSORKI - zajęcia sensoryczne

Integracja układu narządów zmysłów stanowi podstawę prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów życiowych każdego człowieka. Bardzo skomplikowane procesy jak np. planowanie i koordynacja ruchów, percepcja słuchowa i wzrokowa, czytanie, pisanie oraz mowa, zależą od procesów integracyjnych zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym.

Dlatego właśnie bardzo ważne jest, by te przebiegały w sposób prawidłowy i harmonijny. Podczas ruchu człowiek gromadzi informacje płynące zarówno z całego organizmu jak i z otoczenia. Jest to możliwe dzięki obecności receptorów dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

Doświadczenia sensoryczne odbierane przez dziecko wpływają na uaktywnienie sieci nerwowych i rozbudowują ich strukturę. Im więcej doświadczeń zmysłowych zgromadzi dziecko, tym lepiej je pozna, zdobędzie większą swobodę w operowaniu poszczególnymi doznaniami i tym bardziej złożone obrazy będzie mogło odbierać w późniejszym życiu. "Sensorki" nie są terapią integracji sensorycznej, są to zajęcia dla wszystkich dzieci stymulujące systemy zmysłowe i dające uczestnikom możliwość "doświadczania świata" oraz poznawania własnego ciała i odczuwania.

Stanowią bardzo atrakcyjną formę zabawy, ponieważ podczas zajęć wykorzystywane są materiały i zabawki uwielbiane przez dzieci- kłujące przybory równoważne, pudła, w których znajdują się np. piasek, kamyki czy mąka, kształty figur o różnych fakturach, piłki dźwiękowe i świetlne. Sensorki to dla dzieci wspaniała zabawa, która ma ogromny wpływ na ich rozwój i pomaga zapobiegać deficytom sensorycznym, które w obecnych czasach są niestety jedną z najczęstszych dolegliwości dotykających dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta.

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

JUDO

„Od zabawy do sportu”- taka zasada przyświeca zajęciom funny judo na których dzieci nie mają czasu się nudzić. Zajęcia te zapewniają odpowiednią ilość ruchu dzieciom bardzo żywym, a także usprawniają dzieci słabsze fizycznie. Ćwiczenia bazują na podstawowych elementach z zakresu judo, gimnastyki oraz grach i zabawach ruchowych. Szczególnie istotna dla dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka prawidłowego upadania w różnych płaszczyznach. Dziecko odruchowo wykorzystuje tą umiejętność w życiu codziennym np. podczas upadku z roweru, na rolkach czy hulajnodze, chroniąc się tym samym przed groźnymi urazami głowy czy kończyn. Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała a zręczność są czynnikami decydującymi w działaniu. Jest dla dzieci właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do życia. Pozwala młodym nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości, ale także osiągnąć skuteczność w działaniu, rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację i wytrwałość. Jego wpływ wychowawczy jest niezaprzeczalny. Korzyści płynące z zajęć Funny Judo:

•Trening zapewnia równomierny rozwój postawy ciała dziecka. Duża ilość zabaw z czołganiem, pełzaniem i czworakowaniem wpływa na wzmocnienie wszystkich mięśni szkieletowych, które są odpowiedzialne za prawidłową sylwetkę.

•Zajęcia nakierowane są na rozwój wszystkich cech motorycznych takich jak zwinność, szybkość, siła i równowaga.

•W czasie treningów dzieci uczą się bezpiecznego upadania, co jest bardzo przydatne w życiu codziennym.

•Zajęcia pozwalają dzieciom wyładować energię poprzez sport w bezpiecznych warunkach.

Dzieci poznają podstawy techniki judo

•Sport ten ma duże walory wychowawcze-kształtuje pozytywne cechy charakteru takie jak odwaga, opanowanie, wytrwałość i wiara we własne możliwości, a także umiejętność zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z porażką. Program zajęć obejmuje:1.tradycyjne japońskie przywitanie

2.rozgrzewka

3.ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające

4.ćwiczenia stymulujące czucie własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni 5.ćwiczenia gimnastyczne i równoważne

6.gry i zabawy ruchowe

7.tory przeszkód, elementy ćwiczeń sensorycznych

8.nauka sztuki bezpiecznego padania

9.nauka i trening podstawowych technik judo (w bezpiecznych pozycjach niskich!)

10.ćwiczenia rozciągające i rozluźniające

11.tradycyjne japońskie pożegnanie

Program Funny Judo dla dzieci przedszkolnych jest to tzw. „wychowanie przez sport” i polega na położeniu nacisku na bezpieczeństwo, kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz prawidłowej sprawności fizycznej. Serdecznie zapraszamy  na zajęcia chłopców oraz dziewczynki!

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

JOGA

Zabawy integracyjne – budowanie atmosfery zaufania, poczucia współprzynależności, bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego poszanowania, życzliwości i umiejętności myślenia grupowego.

Zapoznanie uczestników z prostymi ćwiczeniami ruchowymi, oddechowymi i relaksacyjnymi,

Poznawanie technik pracy z lękiem, złością, wstydem, opartych na jodze oddechowej i technikach uwalniania emocji.

Budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i wewnętrznego spokoju.

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.

 

PIŁKA NOŻNA

Zajęcia mają na celu kształtowanie całego ciała, zmysł równowagi, koordynację ruchów i precyzję. Uczą wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, kształtują poczucie współodpowiedzialności, umiejętność przegrywania i doskonalenia się, pokonywania własnej słabości i wiary w siebie, a także podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Mimo rywalizacji, są to zajęcia pełne dobrej zabawy :)

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

Grupy wiekowe od 4 do 6 lat.