Oferta

Oferta Przedszkola Frajda

CZESNE WYNOSI 2100 zł Z WYŻYWIENIEM

WPISOWE  WYNOSI 1000 zł

OPIS ZAJĘĆ W RAMACH CZESNEGO, ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE GŁÓWNEJ.

Program przedszkola FRAJDA uwzględnia harmonijny rozwój osobowości naszych wychowanków: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Celem przedszkola jest wychowanie ludzi śmiałych, przedsiębiorczych, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu.

FRAJDA  pracuje w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego "Planeta dzieci. Prawda, dobro i piękno w świecie wartości" autorstwa Joanny Wasilewskiej Wydawnictwo WSiP,  zgodnego z podstawą programową MEN.

Program zawiera poziomy o wzrastającym stopniu trudności, nauczyciel ma w związku z tym możliwość dostosowania treści do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi. 

Podstawa programowa realizowana jest również CODZIENNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM we wszystkich grupach wiekowych.

Jako kluczową metodę w procesie nauki języka angielskiego wybraliśmy immersję  - „zanurzenie się w języku”. Tworzymy naturalne środowisko, w którym używany jest język angielski - zajęcia poranne, konwersacje indoor/outdoor, rutynowe czynności  oraz popołudniowe zajęcia  naszego programu własnego „Afternoon Tea Club” stanowią przede wszystkim niewymuszoną, bezstresową formę nauki.

Morning lessons

Metody innowacyjne, które uwzględniają każdy typ modalności dziecka: 

Wykorzystujemy / stosujemy szereg metod innowacyjnych ( nauka poprzez zabawę ), które towarzyszą nam podczas zajęć porannych, poniżej przedstawiamy kilka z nich:

The routine. Indoor/ Outdoor „ small talks”.

Konwersacje tematyczne odbywają się w różnej formie, a zasada jest jedna: nauczyciel używa tylko języka angielskiego.

Afternoon Tea Club  (1 / w tygodniu) wiek dzieci 5-6 lat

To program autorski napisany i realizowany by Teacher Olena. Zajęcia popołudniowe nie odbędą się bez tradycyjnej angielskiej herbatki z mlekiem! To niezmienny rytuał, który towarzyszy nam w poznawaniu kultury Wielkiej Brytanii- tea ceremony,  London city, Queen Elizabeth II and her beloved royal corgis, British weather i wiele innych tematów, realizowanych poprzez odrobinę sztuki. Dzieci poznają Wielką Brytanię na różne sposoby: smaki (wspólne  gotowanie), projekty sensoryczne, taniec , piosenki, projekty artystyczne…

Fun Theatre (1 / w tygodniu) wiek dzieci 3-4-5-6 lat

Zajęcia teatralne w języku angielskim to połączenie nauki i zabawy.

Dzieci uczą się wyrażania emocji i pielęgnowania otwartości, co pozytywnie wpływa  na ich relacje z rówieśnikami.

Zajęcia teatralne w języku angielskim to połączenie nauki i zabawy.

Dzieci uczą się wyrażania emocji i pielęgnowania otwartości, co pozytywnie wpływa  na ich relacje z rówieśnikami.

Chór  "Sing and Joy"

Zajęcia chóralne rozwijają muzykalność, kształtują emisję głosu, słuch oraz pamięć poprzez ćwiczenia oddechowe, wokalne oraz rytmiczne. Śpiew jest niezwykłym, naturalnym narzędziem do wyrażania emocji, daje możliwość relaksu i uczy współpracy z innymi. Zajęcia w przedszkolu Frajda są prowadzone w języku angielskim, a w repertuarze znajdują się piosenki dziecięce, jak i utwory muzyki klasycznej. Program pozwala doświadczyć piękna muzyki oraz czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania.

W zajęciach chóralnych uczestniczą dzieci, które wykazują muzyklaność i śpiewają dźwiękami.

Ponadto w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

Glottodydaktyka

Dba o właściwe wyćwiczenie etapów przygotowujących dzieci do czytania i pisania. Dzieci tak przygotowane nie będą miały trudności dyslektycznych. Metoda opracowana została  przez prof. Bronisława Rocławskiego, przynosząca znakomite efekty. Naukę mogą zaczynać już dzieci 
3-letnie. Wszystkie dzieci uczące się tą metodą osiągają bardzo dobre rezultaty w poznawaniu liter, płynnym czytaniu i pisaniu.

Metody twórcze w wychowaniu fizycznym

"Dziecięca matematyka"

Metoda wspomagania rozwoju umysłowego i umiejętności matematycznych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 

Preferujemy pedagogikę zabawy - Klanza, dramę, a także całą gamę zabaw relaksacyjnych.

Stała współpraca z dyrektorem do spraw dydaktycznych, logopedą i psychologiem, pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.

Każde dziecko w przedszkolu FRAJDA ma możliwość uczenia się w odpowiednim dla niego tempie. Dzięki temu będzie mogło odnosić sukcesy w szkole, z przyjemnością czytać i pisać, liczyć, jak również odkrywać świat i nabywać nowych umiejętności.

 

Zapraszamy na osobistą prezentację przedszkola. Tel. 664 700 055